Samsung puhelinhuolto ja korjaus

Right to Repair – kuluttajien korjausoikeutta edistetään EU:ssa

Elektroniikkajäte on voimakkaimmin kasvava jätelajike maailmanlaajuisesti. Laitteiden korjaaminen auttaa vähentämään ympäristön kuormitusta.

Korjausoikeus (Right to Repair) tarkoittaa, että kuluttajilla on oikeus saada elektronisten laitteiden korjauspalveluita sekä hankkia kohtuuhintaisia osia korjatakseen laitteen itse sen laillisen takuun ulkopuolella. Oikeuden edistämiseen kuuluu myös tiedon lisääminen erilaisista laitteiden korjaukseen liittyvistä mahdollisuuksista.

EU on edistänyt korjausoikeutta omalla toimialueellaan tavoitteena vähentää elektronista jätettä sekä edistää kiertotaloutta ja kestävämpää digitalisaatiota. Tällä hetkellä on jo voimassa joidenkin laitteiden korjattavuutta koskevia uudistuksia, mutta kuluttajajärjestöjen pyrkimyksenä on laajentaa korjausoikeus kattamaan kaikki elektroniset laitteet.


Right to Repair pyrkii korjaamaan digitalisaation epäkohtia

Tällä hetkellä elektroniikkajäte on voimakkaimmin kasvava jätelajike maailmanlaajuisesti. Elektronista jätettä tuotetaan vuodessa noin 53 miljoonaa tonnia – määrä vastaa 350:ä isoa risteilyalusta.

Vain noin 15–20 % elektronisesta jätteestä kierrätetään. Erilaiset kuluttajajärjestöt ja -organisaatiot ovat vaatineet muutosta jo vuosien ajan. EU on pyrkinyt omalta osaltaan vastaamaan muutospaineeseen. Ratkaisujen keskiöön on nopeasti noussut kuluttajien oikeus laitteiden korjaamiseen.

Elektronista jätettä muodostuu paljon juuri siitä syystä, että kuluttajat eivät korjaa laitteita, vaan vioittuneen tilalle hankitaan uusi. Korjaaminen saatetaan kokea työlääksi, sillä kuluttajien saatavilla ei esimerkiksi ole ajantasaista tietoa laitteiden korjaamisen kustannuksista tai sopivista korjaamoista. Vastoin yleistä käsitystä puhelimen korjaaminen ei ole kallista.

Nykyisen EU-lainsäädännön mukaan valmistajien ei tarvitse toimittaa kuluttajille varaosia tai laitteiden teknisiä tietoja. EU:n alueella puuttuu myös yhtenäinen lainsäädäntö, joka estäisi korjaamista hankaloittavien käytäntöjen hyödyntämisen tuotteiden valmistuksessa. Tällainen on esimerkiksi varaosien varustaminen sarjanumeroin (part-pairing), jolloin tietylle laitteelle sopivat vain tietyt, valmistajan hallussa olevat varaosat.


Uusi direktiivi avaa tietä korjaamisen kannattavuudelle

Korjausoikeuteen liittyvä uusi direktiivi on hyväksytty Euroopan komission käsittelyyn maaliskuussa 2023. Euroopan parlamentin ja neuvoston on hyväksyttävä uusi direktiivi virallisesti, jonka jälkeen se astuu voimaan hyvin nopeasti.

Direktiivin säännöt edellyttävät, että jäsenvaltiot toteuttavat vähintään yhden korjausta edistävän toimenpiteen. Näitä ovat esimerkiksi korjaussetelit, jotka toimivat taloudellisena kannustimena laitteensa korjauttaville kuluttajille. Korjaussetelillä tarkoitetaan valtion antamaa taloudellista tukea tai alennuksia korjauspalveluista. Kuluttaja voisi siis saada alennukseen oikeuttava kupongin tai muunlaisen hyvityksen laitteen korjaamisesta.

Muita toimia ovat korjausrahastojen perustaminen tai paikallisten, korjausta edistävien aloitteiden tukeminen. Tällaisia toimenpiteitä voidaan tukea EU:n varoilla, kuten joissakin jäsenvaltioissa jo tehdään.

Uusissa säännöissä säädetään myös eurooppalaisen verkkoalustan perustamisesta. Tämä on alusta, jossa korjaamot voivat mainostaa palveluitaan ja jonka avulla kuluttajat löytävät helpommin sopivia korjaamoja.

Kuluttajajärjestöt ovat kautta linjan kritisoineet direktiivin tuomia muutoksia riittämättömiksi ja vaatineet järeämpiä toimenpiteitä. Esimerkiksi Ranskassa ja Belgiassa on otettu käyttöön korjausindeksi, jonka avulla kuluttaja voi arvioida laitteen korjattavuuteen vaikuttavia tekijöitä jo ostohetkellä.


Fonum edistää laitteiden korjaamista ja kierrättämistä

Paine laitteiden korjaamisen helpottamiseksi kasvaa jatkuvasti. Uusi EU-direktiivi tuo mukanaan positiivisia uudistuksia ja toimia, mutta tarvitsemme myös korjaamiseen liittyvien asenteiden muutosta sekä lisää tietoutta laitteiden korjaamisen ja kierrättämisen mahdollisuuksista. Me Fonumilla haluamme rakentaa myös maapallon näkökulmasta kestävää liiketoimintaa. Keskeinen ajatus on se, että yksi korjattu puhelin on yksi valmistettu puhelin vähemmän.Lähteet:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_608
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1794
https://gceurope.org/4-things-you-need-to-know-on-the-right-to-repair-a-fundamental-step-towards-sustainability-in-digitalisation/
https://repair.eu/