Puhelimen akku

Kiertotalouden huomioiminen Fonumin toiminnassa

Fonum - puhelimien kiertotalouden mahdollistaja

Kiertotalous ja vastuullisuus on Fonumin koko liiketoiminnan ydin. Fonumin missio ”Uusi elämä laitteelle” kertoo tarkasti, oivaltavasti ja ytimekkäästi sen, mitä lupaamme: vanha ja kulutettu laite saa uuden elämän, kun sen vie Fonumille. On se sitten perushuolto, isompi korjaus, kierrätys tai vanhan myynti – Fonum arvostaa ja pitää huolta laitteista.

Fonum tarjoaa ja kehittää palveluita, joiden avulla pystymme luomaan lisäarvoa kuluttajille, niin palvelun nopeudella kuin laadulla sekä samalla rakentaen kestävää liiketoimintaa myös ympäristön näkökulmasta. Suomen suurimpana puhelinhuoltoketjuna vastuullisuudesta on tehty osa yrityskulttuuria, jonka tausta-ajatuksena on toiminut se, että yksi korjattu puhelin olisi yksi valmistettu puhelin vähemmän.


Asset - Fonum kiertotalous 2024


iPhone sisältää jopa 75 erilaista alkuainetta

Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä.

Puhelimet sisältävät yli 30 erilaista metallia, niiden valmistuksessa käytetään yleisiä alkuaineita ja harvinaisia maametalleja. Esimerkiksi akuissa käytettävä koboltti on harvinainen metalli ja yksi puhelimissa käytettävistä alkuaineista. Puhelimissa käytetään myös muita tunnettuja metalleja, kuten kultaa, alumiinia, kromia ja nikkeliä. Jopa 85–95 % puhelimen päästöistä syntyy sen valmistusvaiheessa, eli jo olemassa olevien laitteiden elinkaaren pidentämisellä on suuri merkitys ympäristöllemme.

Fonum mahdollistaa puhelimien elinkaaren pidentämisen ja tekee jatkuvasti töitä edistääkseen nykyelektroniikan uusiokäyttöä maapallolla, jotta arvokkaita ja usein harvinaisia raaka-aineita saataisiin säästettyä.


Pienillä teoilla on suuri merkitys

Jos puhelimen korjauttamisen sijaan uuden hankkiminen on ajankohtaista, niin vastuullinen kuluttaja valitsee käytetyn ja kierrättää samalla vanhan asianmukaisesti. Puhelimen palauttaminen kierrätykseen on ekoteko, sillä jopa 99 % puhelimen materiaaleista voidaan hyödyntää uusien tuotteiden raaka-aineina. Fonum ostaa käytettyjä puhelimia, myös sellaisia, joissa on vikaa. Akku voi olla käyttöiän päässä tai näytössä voi olla särö. Fonumilla käytetyt puhelimet kunnostetaan uudenveroisiksi, vaikka niissä olisi vikoja korjattavana. Muutaman vuoden vanhalla, hyväkuntoisella tarkastetulla käytetyllä puhelimella on vielä vuosia käyttöikää.

Fonumin tavoitteena on olla kiertotalouden edelläkävijä. Fonum yhdistää kiertotalouden ja nykyelektroniikan korjauksen, kierrätyksen sekä käytettyjen puhelimien myynnin moderniksi palveluksi nopealla ja vaivattomalla tavalla olemalla askel kohti ympäristöystävällisempää tulevaisuutta.