Fonum iPhone puhelinhuolto ja näytön vaihto

Apple vapauttaa iPhone-korjaukset puhelinhuoltoliikkeille

Apple hyväksyy pian muitakin, kuin uusia alkuperäisiä varaosia iPhonen korjauksissa. Valmistajan tarjoamiin iPhone korjausprosesseihin on tulossa parannuksia ja vaihtoehtoisia toimintamalleja. Tämä tarkoittaa sitä, että syksystä 2024 alkaen itsenäiset puhelinhuoltoliikkeet ja yksityishenkilöt voivat hyödyntää korjaamisessa myös muita, kuin Applen uusia alkuperäisiä varaosia.


Mitä uudistus tarkoittaa kuluttajille ja itsenäisille huoltotoimijoille

Uudistuksen myötä kuluttajilla on entistä enemmän vaihtoehtoja lisätä puhelimen käyttöikää ja täten minimoida korjauksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset, aina yksityisyys, tietoturva ja turvallisuus huomioituna.

Itsenäiset puhelinhuoltoliikkeet ja yksityishenkilöt hyötyvät uudistuksesta, sillä jatkossa iPhone korjauksissa päästään hyödyntämään tehdaskalibrointia, mikä tarjoaa varaosille täyden toimivuuden ja turvallisuuden, samalla tavalla kuin uusille Apple-osille.


Miten uudet toimintamallit eroavat nykyhetkestä

Tällä hetkellä esimerkiksi näytön- tai akunvaihdon yhteydessä Apple vaatii niin sanottua osien parittamista (parts pairing), jossa puhelimen sarjanumero yhdistetään Applen myymän varaosan sarjanumeroon. Mikäli puhelimeen vaihdetaan niin sanottu refurbished-varaosa tai kolmannen osapuolen varaosa, laite saattaa ilmoittaa erillisellä huomautuksella vaihdetusta varaosasta. Virheilmoitus ei kuitenkaan vaikuta laitteen käyttöön millään tavalla. Ilman itsenäisten huoltoliikkeiden käyttämiä kalibrointilaitteita, myös Face ID- ja Touch ID -anturien osat ei välttämättä toimi ollenkaan.

Uuden toimintamallin myötä Applen alkuperäisosien sekä refurbished osien kalibrointi onnistuu laitteessa osan asentamisen jälkeen huolimatta siitä, onko osa uusi tai käytetty. Muutos tulee ensin koskemaan näyttöjä, akkuja ja kameroita. Lisäksi tulevaisuudessa iPhone-julkaisut tukevat myös käytettyjä biometrisiä antureita, kuten Face ID ja Touch ID:tä. Korjausprosessin yksinkertaistamiseksi asiakkaiden ja palveluntarjoajien ei enää tarvitse ilmoittaa laitteen sarjanumeroa.


Askel kohti vastuullisempaa tulevaisuutta

Apple laajentaa myös suositun ”Activation Lock” -ominaisuuden iPhonen varaosiin, estääkseen varastetun iPhonen purkamisen osia varten. Kuluttajien ja viranomaisten pyynnöstä ominaisuus on suunniteltu rajoittamaan iPhonen varkauksia, sillä uusi ominaisuus estää kadonneen tai varastetun iPhonen uudelleenaktivoinnin. Mikäli korjauksessa yritetään käyttää osaa, joka on hankittu aktivointilukitusta tai ”kadonnut tilassa” olevasta laitteesta, sen kalibrointikykyä rajoitetaan. Tämä tarkoittaa, että kyseistä väärin hankittua osaa ei voi käyttää toisen iPhonen korjauksessa.

Laitteen käyttöiän pidentyessä Apple pitää tärkeänä, että laitteen toisella tai kolmannella omistajalla on pääsy puhelimen korjaushistoriaan. Tällä hetkellä osa- ja huoltohistoria sijaitsee iOS:n Asetukset-sovelluksessa. Apple on ainoa älypuhelinyritys, joka näyttää omistajille läpinäkyvästi, onko heidän puhelintaan korjattu sekä antaa tietoja käytetyistä osista. Tänä syksynä Apple laajentaa Osa- ja huoltohistoria -osiota näyttääkseen selkeämmin varaosan alkuperän.

Applen korjausprosessien tuleva parannus on uusi askel eteenpäin yhtiön sitoutumisessa turvallisten ja kohtuuhintaisten korjausten saatavuuteen sekä samalla mahdollistaa laitteiden elinkaaren pidentämisen ja lisää varaosien käyttöikää. Muutos on valtava itsenäisille puhelinhuoltoliikkeille ja tee-se-itse-korjaajille, jotka ovat joutuneet maksamaan enemmän uusista alkuperäisistä iPhonen varaosista tai vaihtoehtoisesti keksimään muita keinoja huoltojen vastuullisuuden ja turvallisuuden takaamiseksi.

Artikkelia päivitetään, kun saamme lisätietoa, mitä vaikutuksia tällä on esimerkiksi Fonumin palveluun Suomessa.

Lähteet:
Apple Newsroom
The Verge
The Washington Post